Szkolenia i coaching zespołowy

Najważniejsze informacje odnośnie szkoleń

 • Indywidualnie dostosowany program szkoleniowy do potrzeb uczestników
 • Atrakcyjna forma warsztatowa, ubogacona grami szkoleniowymi
 • Trener-praktyk bazujący na swoim doświadczeniu i programie teoretycznym
 • Skuteczność i trwałość efektów szkoleniowych
 • Integracja uczestników
 • Nauka tego co działa w praktyce

IMG_20160930_163413


Dotychczasowo zrealizowane tematy szkoleń

 • Tworzenie satysfakcjonujących relacji
 • Budowanie silnego zespołu
 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Coaching jako efektywne narzędzie zmiany
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Wyznaczanie i realizowanie celów
 • Automotywacja
 • Praca z wewnętrznym krytykiem
 • Inteligencja emocjonalna
 • Asertywność
 • Poczucie własnej wartości
 • Tworzenie dobrych nawyków
 • Wizualizacja i relaksacja
 • Zdrowe myślenie
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Mindfulness – sztuka uważności, bycia tu i teraz
 • Work-life balance, czyli równowaga w życiu prywatnym i zawodowym
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

DSC_0880

Coaching
Na życzenie klienta istnieje możliwość wzbogacenia szkolenia o procesy coachingowe. Jest to idealne rozwiązanie służące wdrożeniu wiedzy, umiejętności i postaw nabytych podczas szkolenia. Jest to praca na realnych, aktualnych i ważnych wyzwaniach, szukanie rozwiązań dla rzeczywistych problemów.

Etapy coachingu

Ustalenie zasad współpracy i oczekiwań

Wypracowanie celu i pożądanej zmiany

Zweryfikowanie obecnej sytuacji

Określenie mocnych stron i możliwości zewnętrznych

Sprecyzowanie słabych stron i ograniczeń zewnętrznych

Znalezienie rozwiązań

Ustalenie konkretnego planu działań

Osiągnięcie zamierzonego celu

IMG_5671

Rezultaty coachingu zespołowego

 • Zbudowanie odpowiedzialności za realizacje celów zespołu i firmy
 • Wzrost zaangażowania i dbałości o wyniki przez członków zespołu
 • Podniesienie jakości komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu
 • Wzrost motywacji do podejmowania wyzwań i inicjowania rozwiązań
 • Wypracowanie reguł funkcjonowania zespołu
 • Eliminacja dysfunkcji zespołowych
 • Zwiększenie efektywności i wydajności zespołu projektowego

 

Podsumowanie

Rekomendowanym rozwiązaniem jest przeprowadzenie zespołu przez cykl:

szkolenie & coaching zespołowy & coaching indywidualny.

Jest to idealne i kompleksowe rozwiązanie, ponieważ zawiera w sobie rozwój wiedzy, umiejętności, integracje zespołu, a także wydobycie i wzmocnienie w grupie oraz jednostce tego, co najlepsze.

Trener i Coach


Aleksandra Sobczyk podczas szkolenia

Aleksandra Sobczyk – profesjonalna coach, certyfikowana trener, dyplomowana psycholog, twórczyni strony i aplikacji mobilnej Pytania coachingowe, która od ponad 2 lat służy tysiącom osób w rozwoju osobistym i biznesowym.

Na co dzień szczęśliwa kobieta, która spełnia się w swoim zawodzie i z sukcesem towarzyszy osobom w drodze do realizacji obranego przez nich celu,spełnienia swojego potencjału, w oparciu o ich mocne strony, zasoby, umiejętności i predyspozycje.

Więcej informacji:

https://pl.linkedin.com/in/aleksandrasobczyk

Rekomendacje:

http://www.aleksandrasobczyk.pl/rekomendacje/

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

podpis elektroniczny