Business coaching

Czym jest business coaching?
Business coaching jest formą pracy nad rozwojem życia zawodowego. Służy przedsiębiorcom w świadomym podejściu do podejmowanych przez nich działań. Zatrzymaniu się i spojrzeniu z różnych perspektyw na ich pomysł na biznes, jak również na strategię jego rozwoju. Coach nie narzuca gotowych rozwiązań, tylko tworzy przestrzeń do zastanowienia się, wygenerowania różnych potencjalnych możliwości, rozważenia ich,  by następnie spośród nich wybrać te, uznane za najlepsze. Coaching pozwala przedsiębiorcom lepiej się zorganizować, zaplanować kolejne kroki w drodze do obranego celu, poukładać strategie działania, dostrzec w funkcjonowaniu biznesu to, co wymaga jego usprawnienia oraz wygenerować sposoby na najefektywniejsze zrealizowanie danego planu. Zatem proces coachingowy służy szukaniu adekwatnych rozwiązań i urzeczywistnieniu zamierzonego celu. Koncentruje się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości. Umożliwia rozbudzenie wewnętrznej motywacji oraz przepracowanie ograniczających przekonań, które blokują skuteczność przeprowadzanych  działań.

Co się dzieje podczas business coachingu?
To przedsiębiorca decyduje o tym, co jest treścią danego spotkania. Wyznacza cel sesji coachingowej oraz wybiera sposób jego realizacji. Rola coacha polega na towarzyszeniu przedsiębiorcy w tym procesie oraz na wykorzystaniu różnorodnych stymulujących technik i narzędzi coachingowych, które mają za zadanie m.in. poszerzać horyzont widzenia klienta. Ponadto, coach jest zobowiązany do całkowitego zachowania i zapewnienia poufności całego procesu.

Jakich rezultatów można spodziewać się po business coachingu?
Rezultaty coachingu zależą bezpośrednio od poziomu zaangażowania się przedsiębiorcy, włożonego przez niego wysiłku oraz gotowości do wdrożenia opracowanych planów w życie. Coach może zaproponować narzędzia przydatne w:

 • rozwoju 12 kompetencji przedsiębiorcy,
 • określeniu wizji i misji firmy,
 • budowaniu marki,
 • tworzeniu propozycji unikalnej wartości,
 • szukaniu trwałej przewagi konkurencyjnej,
 • optymalizacji działań,
 • budowaniu wymarzonego zespołu,
 • zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • określeniu swojej niszy,
 • pozyskaniu partnerów i inwestorów,
 • delegowaniu zadań,
 • zarządzaniu projektami,
 • zarządzaniu sobą w czasie,
 • prezentacji produktu/usługi,
 • rozwiązywaniau konfliktów w zespole,
 • ustalaniu cen,
 • testowaniu produktu,
 • i znacznie, znacznie więcej.

Ile trwa business coaching?
Każde spotkanie trwa od 60 do 90 minut. Cały proces składa się z około 6-9 sesji coachingowych, które odbywają się w różnym odstępie czasowym – mogą mieć miejsce co dwa tygodnie, a czasem, co miesiąc. Jest to uzależnione od złożoności celu i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy oraz od pracy do wykonania między sesjami.

W jakim miejscu odbywają się spotkania?
Coaching ma miejsce w dogodnej i komfortowej, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i coacha, przestrzeni. Może to być biuro w samym centrum Katowic lub też praca zdalna przez telefon lub Skype.

Co się dzieje na pierwszym spotkaniu?
Podczas pierwszej sesji coachingu poznamy się, odpowiem na wszystkie Twoje pytania dotyczące coachingu, ustalimy warunki współpracy (m.in. cel coachingu, częstotliwość spotkań, odpłatność za sesję) i oczywiście poznasz mój sposób pracy.

Ile kosztuje sesja business coachingu?
Cena sesji business coachingu to 250zł za 60-90 minut.

Jak się przygotować przed pierwszą sesję coachingu?
Wystarczy Twoja decyzja i zarezerwowanie terminu. Jeśli masz wspólnika lub kilkuosobowy zespół to razem wybierzcie się na coaching i skorzystajcie z możliwości jakie Wam oferuje.

Jak skorzystać z business coachingu?
Skontaktuj się ze mną za pomocą numeru telefonu: 509 632 653 lub za pośrednictwem maila: coach@aleksandrasobczyk.pl i wyraź swoją gotowość do podjęcia działań w celu rozwoju własnego biznesu.

Do zobaczenia na coachingu! :)